เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัย ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม “ป๋าเวณียี่เป็ง” ขึ้น โดยมี ซิสเตอร์ ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ เป็นประธาน และยังมีวิทยาการมาให้ความรู้เรื่องการทำ “ผางประทีป” อีกด้วย 


วีดีโอ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds