เด็กหญิงฟาร่า อารีพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศของทางโครงการอรสิริน ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563 ได้รับมงกุฎ และสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล