คาบเรียนพลศึกษาของน้องอนุบาลครับ มาฝึกปั่นจักรยานเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน และขากัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องของกฏจราจรขั้นพื้นฐานด้วยนะครับ


ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds