เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2019 ในรายการรุ่น MakeX Starter ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้รีโมทควบคุม ณ ห้างเซนทรัลพลาซ่า จ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน ได้เข้ารอบเป็นตัวแทนของภาคเหนือ ทั้งหมด 4 ทีม โดยได้รางวัลระดับภาคเหนือเหรียญทองแดง (ที่3) 2 ทีม ได้แก่
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1. ด.ช.ศุภณัฏฐ เอื้อพัฒนพงศ์
2. ด.ช.สถิตคุณ ค่อยประเสริฐ
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
1. น.ส. กิรณา บรมินอาชากูล
2. น.ส. วริศรา อินทรอักษร
และร่วมเข้ารอบ อีก 3 ทีม ได้แก่
1. น.ส. นันท์นลิน เอื้อพัฒนพงศ์
2. ด.ญ. ณัฐชยา นุชบุษบา
3. น.ส. ชญาดา เพลินจิต
4. น.ส. สริตา คงเมือง
5. น.ส. ภทรกรณ์ ฟองมูล
6. น.ส. อภิชญา ศรีวงค์
และได้รับรางวัล Best Team Alliance Award 1 ทีม ได้แก่
1. น.ส. นงลักษณ์ นพรัตน์
2. ด.ญ.ธัญวรัตม์ วงศาโรจน์
โดยทั้ง 4 ทีมจะเป็นตัวแทนของภาคเหนือไปแข่งขันต่อ ณ ห้างเซนทรัลพลาซ่า บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 9- 10 พย 62 ช่วยเป็นกำลังใจและส่งแรงชียร์ให้กับเด็กๆด้วยนะครับ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds