เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระหฤัยได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 25″ จำนวน 5 คนค โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ให้มีใจรักธรรมชาติ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds