เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ทีมเคลื่อนที่เร็ว จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับนักเรียนแกนนำคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ทำการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและใส่ทีมีฟอส (เอซาย) เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณทั่วไปของโรงเรียน พร้อมกับให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักเรียนแกนนำ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds