เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย จัดให้มีการอบรมบุคลากรทางการศึกษา และ พนักงานทุกคนของโรงเรียนพระหฤทัย ในเรื่อง “การระวังป้องกันอัคคีภัยภายในสถานศึกษา” เพื่อเฝ้าระวัง และ แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds