เด็กหญิง เบญญาภา ปัญญากาศ (น้องบูมบีม)  ป.5/3  ได้รับรางวัลดังนี้


🏆 รางวัล PopularVoteLike& Share ราตรีผ้าไทย 62 รุ่นใหญ่

🏆 รางวัลดาวรุ่งดวงใหม่ผ้าไทย 62

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares