โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์พนา ยาวิราช นักเรียนชั้น ป.2/1 และ ด.ช.พงศ์พนา ยาวิราช นักเรียนชั้น ม.1/4 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันว่ายน้ำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ด.ญ.พิมพ์พนา ยาวิราช นักเรียนชั้น ป.2/1 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ลำปาง สปิ้นเตอร์ครั้งที่ 2 ที่สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง ในวันที่ 30 เม.ย. -1 พ.ค.2565 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่น 7 ปีหญิง อนุบาลลำปาง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ที่สระว่ายน้ำ เขลางค์รัตน์ จ.ลำปาง ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 รุ่น 7 ปี หญิง
  • ด.ช.พงศ์พนา ยาวิราช นักเรียนชั้น ม.1/4 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ลำปาง สปิ้นเตอร์ ที่สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง ในวันที่ 30 เม.ย. -1 พ.ค.2565 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 11 รุ่น 13 ปีชาย อนุบาลลำปาง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ที่สระว่ายน้ำ เขลางค์รัตน์ จ.ลำปาง ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 12 รุ่น 13 ปี ชาย