• 02 Dec, 2023

 

เนื้อเพลง มาร์ชพระหฤทัย

พระหฤทัยนามกระเดื่องลืมเลื่องล้ำ เป็นความรักปักใจไปทุกหน 
ใครรู้จักพระฤทัยคล้ายถูกมนต์ บรรดาลดลให้เกิดรักสามัคคี 

เหมือนเราถูกผูกผ่อนคลายสหายสนิท ดังดวงจิตร่วมกันฉันท์น้องพี่ 
มาเถิดเราจับมือสร้างทางความดี ณ ที่นี้เราไม่หวั่นโพยภัย