วันนี้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายสำหรับเด็กอนุบาล ในกิจกรรมพลศึกษาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก – มัดใหญ่ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา การกะระยะและช่วยพัฒนาทักษะทางกายในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนรู้🌺💕
 

0Shares