โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน นำโดยคุณวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คุณชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคุณจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ที่ได้ให้เกียรติมาประเมิน เด็กหญิง โปรดปราน วิจิตรศิลป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในวันนี้ และขอขอบพระคุณ แขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่มาร่วมให้ข้อมูลในการประเมินในวันนี้ ผ่านพ้นไปด้วยดี

0Shares