โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้นเก้า “ด.ช.เฟื่องฟู เมฆายันต์ ” ชั้น ป.1/3 ที่เข้าร่วม “การทดสอบและประเมินผลท่าทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (ออนไลน์)” รุ่นอายุ 6-7 ปี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 จัดโดย สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
           โดยผลการทดสอบและประเมินผลท่าทักษะและเทคนิคยิมนาสติกแอโรบิก ปี 2564 ของน้องต้นเก้า ได้รับเหรียญทอง จากผลคะแนน 86.49%

0Shares