ผลงานของนักเรียน​ ใน “กิจกรรมรำลึกพระคุณ​พ่อ​” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ​ 2564​ โรงเรียนพระ​หฤทัย​เชียงใหม่ Happy​ Father’s Day