ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครสอบแข่งขันตอบปัญหาในโครงการ World Peace Ethic Contest for Young People 2021 (online)ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน สมัครได้ที่ครูภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับชั้นของนักเรียน0Shares