เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 คณะครูและ​นักเรียน​โรงเรียน​พระ​หฤทัย​เชียงใหม่​ ได้​รับเกียรติ​จาก​จังหวัด​เชียงใหม่​ ให้​เข้าร่วม​แปรอักษร​ใน​โครงการ​  “1 จังหวัด​ 1​ ถนน​เฉลิม​พระ​เกียรติ”​ ณ​ อุทยาน​หลวง​ราชพฤกษ์​เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​เฉลิม​พระ​ชนม​พรรษา​พระ​บาทสมเด็​จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares