โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ น้องพิตต้า เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo