“จงตื่นเถิด เปิดตาหาความรู้ เรียนคำครู คำพระเจ้า เฝ้าขยัน จะอุดมสมบัติ ปัจจุบัน แต่สวรรค์ ดีกว่า เราอย่าลืม”…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020

0Shares