โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้รับรางวัล โรงเรียนพัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น และม.ชวลิต แก้ววงศ์…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020