โรงเรียนพระหฤทัยเปิดรับดูแลนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาล 3

ช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 11 ตุลาคม 2562 (เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์)
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. อัตราค่าฝากดูแลรวมอาหารกลางวัน นม และ ของว่างจำนวนเงิน 2,000 บาท
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการนำบุตรหลานมาฝากในช่วงปิดภาคเรียน ติดต่อได้ที่ห้องธุรการแผนกอนุบาล
หรือ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-8532996
(ครูแต๋ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกอนุบาล)

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares