เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมครูเครือข่ายเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมี ซิสเตอร์ ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares