เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมครูเครือข่ายเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมี ซิสเตอร์ ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

0Shares