วันนี้ทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้เปิดเรียนครบหมดทุกชั้นแล้วครับ โดยซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์(ผู้อำนวยการ)…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares