โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนของเราชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 น.ส.ทฤฒมน เวชอุบล (โมกุล) ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงหนังสั้นกับคุณพลอยชิดจันทร์ ในช่อง tiktok ของคุณพลอยชิดจันทร์