การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน และ โครงการตำรวจ D.A.R.E โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ได้มอบชุดทดสอบสารเสพติด เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ และ ชุดสื่อการสอนเรื่องยาเสพติดให้กับทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่