กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนสีขาว วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหัวหน้าห้อง…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2020