โรงเรียนพระหฤทัยโดยฝ่ายบริหารงานวิชาการได้จัดโครงการเสริมความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66 โดยมีการเชิญติวเตอร์ผู้มีความเชียวชาญในการติวข้อสอบแต่ละวิชามาให้ความรู้แก่นักเรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.20-12.10 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน-24 พฤศจิกายน 2565 พวกเราขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไปครับ

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo