ตลอดเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่าน ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการห้องสมุดบูรณาการส่งเสริมการอ่าน มีกิจกรรมประกวด “ลีลาเล่าขานนิทานหุ่นน้อย”   ระดับชั้น ป.5  และการประกวด “Story Narrating & Story Telling” ระดับชั้น ม.2 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรทั้งหมด  จำนวน  78  คน

0Shares