โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงศุรดา จันต๊ะมณี (เอื้อ) ที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี ของมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 โดยได้รับรางวัลประเภท “ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาและนันทนาการ” โดยมีคะแนนรวมสูงสุด 50 คนแรก

0Shares