เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ท่านผู้อำนวยการ และ คณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้มอบรางวัลประพฤติดีไม่มีใบเหลือง รางวัลเมล็ดพันธ์แห่งความดี และ รางวัลgood hair good style by sc ใน โครงการสานฝันเยาวชนดี แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ในงานบุคลากรนักเรียน ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

0Shares