เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ท่านผู้อำนวยการ และ คณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้มอบรางวัลประพฤติดีไม่มีใบเหลือง รางวัลเมล็ดพันธ์แห่งความดี และ รางวัลgood hair good style by sc ใน โครงการสานฝันเยาวชนดี แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ในงานบุคลากรนักเรียน ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares