เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ” โดยมีพิธีศาสนสัมพันธ์ 5 ศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายมีพิธีเปิดสวนสาธารณะ และกล่าวคำปฏิญาณโดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares