เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ” โดยมีพิธีศาสนสัมพันธ์ 5 ศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายมีพิธีเปิดสวนสาธารณะ และกล่าวคำปฏิญาณโดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

0Shares