เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์และคณะ เข้ามาเยี่ยมชมการสอนของจนท.ตร.(ครูDARE) ที่เข้ามาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการ D.A.R.E. มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด เน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปราม กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก โดยนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังแจกกระเป๋าสวย ๆ ให้กับน้อง ๆ ป. 5