1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2. ศาลาไทย

3. สวนหย่อม

4.  ห้องอูกูเลเล่

5.  สนามเด็กเล่น

6.  ลานกิจกรรม

7.  ห้องดนตรีไทย

8.  ห้องสมุด

9.   โรงอาหาร

10.  สระว่ายน้ำ