ขอให้นักเรียนโหลดและ Print แบบคัดกรอง และใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน พร้อมกับลงนามชื่อนักเรียน และชื่อผู้ปกครองให้เรียบร้อย และนำไปในวันฉีดวัคซีนโควิด (29 ต.ค.64) ด้วย

0Shares