เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน มีจิตอาสา เสียสละ ทำงานเพื่อส่วนรวม โดยมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

0Shares