เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 เด็กชาย พิสิษฐ์ คณาพิสิษฐ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือ Lanna Taekwondo Championship 2019 ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเคียวรูกิ (ต่อสู้) ยุวชนชาย รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี รุ่นน้ำหนัก 26 กก.ขึ้นไป  และได้เป็นแชมป์ภาคเหนือ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares