เมื่อวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน 7 คน “ท่าศาลาคัพครั้งที่ 2” ณ สนามหญ้าเทียมเทศบาลหนองป่าครั่ง ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

 1. เด็กชายศิรเดโชชัย สมบูรณ์
 2. เด็กชายณฐนนท์ วงศ์สนิท
 3. เด็กชายเคสิน สปาดิน
 4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุนากา
 5. เด็กชายสุภกิจ  จินดาดุจสายชล
 6. เด็กชายภัทรดนัย  สุขสถิตย์
 7. เด็กชายอนุรักษ์  อามอ

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

 1. เด็กชายดลวิทย์ ขวัญรอด
 2. เด็กชายกฤตเมธ ชูสุวรรณ
 3. เด็กชายวรวัช วันเพ็ญ
 4. เด็กชายกันธกร สมบูรณ์
 5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงอุทัย
 6. เด็กชายกิติชา  บุญชัย

โดยมีครูผู้ฝึกสอนดังนี้

 • มาสเตอร์คมสัน  กอนแก้ว
 • มาสเตอร์ครินทร์  พชรวารินทร์

0Shares