ตัวแทนนักเรียนแกนนำ Gen Z ได้มาให้ความรู้เรื่องสารเสพติดกับน้อง ๆในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีของโรงเรียนพระหฤทัย


0Shares