เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์ นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 “ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน” ในการแข่งขันเทควันโดรายการ เวียงกุมกาม เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ รายการ KYORUGI ประเภทยุวชน ชาย อายุ 13-14 รุ่น H น้ำหนัก 54 กก.ขึ้นไป ด้วยคะแนน 33:32

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares