เมื่อวันพุธ​ที่ 23 สิงหาคม​ 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียน​ ได้จัดกิจกรรม​เวที​ศักยภาพ​ ครั้งที่ 3 / 2560 ณ สนามบาส 1 เพื่อให้นักเรียน​ได้แสดง​ความสามารถ​ กล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่ม​สร้างสรรค์​ โดย มีชุดการแสดง​เต้นประกอบเพลงและร้องเพลงในรอบประถม และแสดงดนตรีในรอบมัธยม ซึ่งสร้างสุนทรียภาพ​และได้รับความร่วมมือ​จากครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

[FAG id=5210]
0Shares