เมื่อวันพุธ​ที่ 23สิงหาคม​ 2560ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียน​ ได้จัดกิจกรรม​เวที​ศักยภาพ​ที่สนามบาส 1เพื่อให้นักเรียน​ได้แสดง​ความสามารถ​ กล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่ม​สร้างสรรค์​ โดย มีชุดการแสดง​เต้นประกอบเพลงและร้องเพลงในรอบประถม และแสดงดนตรีในรอบมัธยม ซึ่งสร้างสุนทรียภาพ​และได้รับความร่วมมือ​จากครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

  [FAG id=5210]

0Shares