เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรม “เวทีศักยภาพ” โดยในครั้งนี้ได้มีหัวข้อชื่อว่า “The voice SC season 2 เวทีศักยภาพ ต้านยาเสพติด” โดยมีซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน พร้อมทั้งเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักแสดงที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

 

[FAG id=4428]
0Shares