เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2564 ขณะนี้ผลการนับคณะยังไม่เป็นเอกฉันฑ์  ตอนนี้เรามาดูภาพบรรยากาศกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไร

0Shares