มาชมผลงานของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง “ยายของฉัน” ในการเข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สูงวัยวิถีใหม่”จัดโดยคณะสื่อสารมวลชน ร่วมกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุครับ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
นางสาว กานต์รวี ปิ่นมณี
นางสาว จิตรดา คุณนา
นางสาว รัตนา ปอใจ

ดูคลิป


0Shares