ข่าวฝากจากสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เชียงใหม่ เรียนเชิญศิษย์เก่าพระหฤทัยทุกรุ่น ทุกท่าน ร่วมงาน ขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมปีบริหาร 2559 ถึง 2561 และสถาปนาคณะกรรมการชุดใหม่ ปีบริหาร 2563 ถึง 2565 ตามกำหนดการด้านล่างนี้ ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 นี้ เพื่อทำความรู้จักกับสมาคมฯให้มากขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น
 
 

0Shares