เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนนาเชียงใหม่  โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้มีนักเรียนดีเด่น เข้ารับเกียรติบัตร ดังนี้

ระดับปฐมวัย

  • เด็กหญิงรินรดา อิทร์สอน

ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1-ป.3)

  • เด็กหญิง อลิสซ่า อิร์ลีนน์ คราวฟอร์ด

ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-ป.6)

  • เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์แดง

ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1-ม.3)

  • เด็กหญิงศุภรดา จันต๊ะมณี

ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ชั้น ม.4-ม.6)

  • นางสาวตรีรัตน์ สร้อยยานะ

[awesome-gallery id=9008]

0Shares