เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขา ดนตรี กีฬา และนันทนาการ พร้อมทุนการศึกษา ให้กับเด็กหญิง ศุภรดา จันต๊ะมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

0Shares