เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ในโอกาสนี้ เด็กหญิงศุภรดา จันต๊ะมณี ชั้น ป.6/3 ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรจากรองนายกเทศมนตรี จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

 

[awesome-gallery id=6239]

0Shares