เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรพร รังควร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

0Shares