เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ได้มอบเกียรติบัตร “เยาวชนคนดี ประจำปี 2559” ให้กับ นางสาวฐิติวรดา กัลยา ประเภท เยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ และนางสาวกุลนันทน์ คำบัวตอง ประเภท เยาวชนผู้มีความเสียสละ”

  [FGAL id=2558]

0Shares