เพลงมาร์ชพระหฤทัย

1. พระหฤทัย งามประเดื่อง ลือเลื่องล้ำ
เป็นความรัก ปักใจ ไปทุกหน
ใครรู้จัก พระหฤทัย คล้ายถูกมนต์
บรรดาลดล ให้เกิดรัก สามัคคี

2. เหมือนเราถูก ผูกพันคล้าย สหายสนิท
ดั่งดวงจิตต์ ร่วมกัน ฉันฑ์น้องพี่
มาเถิดเรา จับมือสร้าง ทางความดี
ณ ที่นี้ เราไม่หวั่น โพยภัย

3. เราจะถือ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
และเราจะ เมตตา เป็นนิจสิน
ปณิธาน ตั้งไว้เด่น เป็นอาจิณ
ใครได้ยิน ก็รู้อยู่ คู่สถาบัน

4. พระหฤทัย ใจเรานี้ จะแน่วแน่
ทำดี ไม่แปรผัน
จะเชิดชู เกียรติยศ ปรากฏพลัน
ให้ลือลั่น สนั่นหล้า
……และฟ้าเอย…..