เพลงมาร์ชพระหฤทัย

1. พระหฤทัย งามประเดื่อง ลือเลื่องล้ำ
เป็นความรัก ปักใจ ไปทุกหน
ใครรู้จัก พระหฤทัย คล้ายถูกมนต์
บรรดาลดล ให้เกิดรัก สามัคคี

2. เหมือนเราถูก ผูกพันคล้าย สหายสนิท
ดั่งดวงจิตต์ ร่วมกัน ฉันฑ์น้องพี่
มาเถิดเรา จับมือสร้าง ทางความดี
ณ ที่นี้ เราไม่หวั่น โพยภัย

3. เราจะถือ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
และเราจะ เมตตา เป็นนิจสิน
ปณิธาน ตั้งไว้เด่น เป็นอาจิณ
ใครได้ยิน ก็รู้อยู่ คู่สถาบัน

4. พระหฤทัย ใจเรานี้ จะแน่วแน่
ทำดี ไม่แปรผัน
จะเชิดชู เกียรติยศ ปรากฏพลัน
ให้ลือลั่น สนั่นหล้า
……และฟ้าเอย…..

 

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds